Å skaffe tyrkisk statsborgerskap ved investering har økt til 400 000 $

I henhold til avgjørelsen publisert i det tyrkiske offisielle tidsskriftet 13/05/2022, er minstegrensen for eiendomskjøp endret fra $ 250 000 til $ 400 000. Dette betyr at alle utlendinger som har sagt ja til å kjøpe en eiendom verdt minst $400 000 fra en notarius publicus kan søke direkte om tyrkiske statsborgere.

Som et annet alternativ kan utlendinger som er fast bestemt på å ha investert minst $500 000 eller tilsvarende i utenlandsk valuta i det private pensjonssystemet få tyrkisk statsborgerskap så lenge de holdes i fond utpekt av forsikrings-, privatpensjonsforordningen og tilsynsbyrået og forblir i systemet i tre år.

I følge artikkelen vil den nye forskriften være gyldig etter 13.06.2022. Før den datoen vil den tidligere loven som angir minimumsgrensen for eiendomskjøp som $250 000 for å erverve tyrkisk statsborgerskap ha sin virkning.

Personer som planlegger å få tyrkisk statsborgerskap ved å kjøpe fast eiendom bør være oppmerksomme på at ''Ved søknad om tyrkisk statsborgerskap skal grunnboken informeres om at den kjøpte eiendommen ikke kan overføres til en annen person i en periode på 3 år''.