OPPHOLDSTILLATELSE


Kjøper du eiendom i Tyrkia kan du, i henhold til tyrkisk lov, få oppholdstillatelse . Du kan få ett års opphold som kan fornyes årlig hvis du ønsker det. Eier av en eiendom kan flytte til Tyrkia og etablere et andre hjem der, i tillegg til å besøke landet på ferie. Hvis du blir i Tyrkia i fem år, vil den tyrkiske regjeringen også gi deg tyrkisk statsborgerskap.

Du kan søke om oppholdstillatelse uavhengig av eiendommens kostnad. Alt du trenger er Tapu (Skjøte), det grunnleggende dokumentet som den permanente autorisasjonen er basert på.

Eieren av ett års oppholdstillatelse kan fornye den år etter år uten begrensning så lenge han eier eiendommen. Prosessen med å fornye en oppholdstillatelse kan fullføres i Tyrkia.

Permanent opphold gir ikke bare til eier, dennes familiemedlemmer, slik som ektefelle og barn. Vær oppmerksom på at et oppholdsvisum ikke gir utlendinger rett til å jobbe i landet.