KJØPEPROSEDYRE I TYRKIA


Å kjøpe eiendom er noe de fleste av oss gjør en eller kanskje to ganger i livet. Det er en stor investering og det kan være bekymringsfullt og litt ubekvemt for enkelte. Ved kjøp av eiendom i utlandet hvor man kanskje ikke kjenner til regler og lover kan denne bekymringen vokse. All info man finner på nettet kan skape forvirring da det står forskjellige forklaringer og betalingssum av kjøpeavgifter på forskjellige hjemmesider av meglere, info sider, forumsider etc. Årsaken til dette kan ligge i at det kan være ulike avgiftssatser i forskjellige byer og kommuner. Måten å kjøpe eiendommen (f.eks. om det blir lån på leiligheten noe som fører til pant i den, om det er delbetaling over flere måneder eller år etc) kan også har noe å si hva kjøpekostadene kommer på. Totale kjøpekostnaden blir forklart i detalj av våre dyktige tyrkiske kollegaer hos det lokale meglerselskapet når du har bestemt deg for å kjøpe en eiendom.

Når du har bestemt deg for en eiendom, blir en kjøp-salg kontrakt signert melllom kjøper og selger. Denne kontrakten inneholder kjøperens og selgerens pass/ID detaljer, eiendommens registreringsdetaljer, prisen på eiendommen, betalingsmåte og andre info i forbindelse med kjøp/salg. Denne kontrakten kan være både på tyrkisk og engelsk, og kan oversettes til språket kjøperen snakker ved behov. Etter kontraktsignering, er det en del forberedelser som må gjøres, bl.a. verdivurderingsdokument, betaling av skatter og avgifter og nødvendige dokumenter samt åpning av en bankkonto (en strømregning e.l. i ditt navn fra Norge er nødvendig for å åpne en bank konto i Tyrkia) og skaffe et skattenummer hos det tyrkiske skattekontoret.

Når alt er klart avtales en dato og tidspunkt hvor hvor kjøper og selger møter opp på tinglysningskontoret (Tapu ve Kadastro ofisi) for signering av eiendomsovertakelse. Det er der og da man får skjøte (Tapu) og dermed blir eier av eiendommen.

Denne prosedyren er noe du antakeligvis ikke kan fullføre helt alene. Derfor er våre samarbeidspartnere som er autoriserte meglere i Tyrkia med deg gjennom hele prossessen slik at alt går raskt, enkelt og som det skal.

Du kan unngå å gå gjennom hele dette papirarbeidet ved å gi en fullmakt til en av meglerene i Tyrkia. Dette sparer deg mye tid og du slipper å gå til mange kontorer og vente i kø. Du må huske at det blir enda flere kontorbesøk etter du har kjøpt leiligheten for bl. a. strøm- og vannabbonnementer etc. Fullmakten inkluderer disse og slik at du når kommer til Istanbul for å overta leiligheten din kan flytte rett inn uten å tenke på noe som helst.