KOSTNADER VED KJØP AV EIENDOM


 

Nedenfor finner du skatter og avgifter som skal betales før eierskiftet. Vær oppmerksom på at tallene under kan variere noe, med unntak av 4% dokumentavgift som er fast.

Kostnader ved eiedomskjøp:
1- Dokumentavgift: Dette er 4% av eiendommens verdi (denne summen kan være noe mindre i noen steder hvis eiendommens verdi er registrert under det som faktiske verdien).
2- Verdivurderingsdokument: Ca 2000 TL.
3- Sirkulerende kapital: Ca 200 TL
4- Martikkel avgift
5- Skjøtegebyr: Ca 500 TL
6- Autorisert tolk for oversettelse ved skjøtesignering
7- Oversettelse av pass: Ca 500 TL
8- Anskaffelse av skattenummer
9- Passbilder
10- Fullmakt hos notar (inkludert autorisert tolk): Ca 2000 TL

Obs: Punktene som ikke har noe sats/beløp vanskelig å forutsi, men utgjør som regel en ubetydelig sum.

Det er også kostnader som strøm, vann og gasstilkobling til leiligheten din som først kan ordnes etter at du har fått skjøte.

Strømabonnement: Strøm leveres av private leverandører og etableringskostnaden er mellom 250-500 NOK. Hvis det er en helt ny bygg kommer det ca 250 NOK i tillegg.
Vannabonnement: Tilkobling av vann og få abbonnementet koster ca 1000 NOK.

Naturgass abonnement: Naturgass leveres av private selskaper og etableringskostnaden er ca 1200 NOK.

Mange eiendommer har en månedlig fellesutgift for vedlikehold av hager og bygninger, sikkerhetstjenester, etc. For å lette driften betaler man ofte inn hele årets fellesutgifter betales i en sum.


Løpende kostnader:

Årlig eiendomsskatt:
Eiendomsskatt varierer i henhold til eiendommens beliggenhet. 0,2 % i byer og 0,1% andre steder.

Obligatorisk jordskjelvsforsikring (DASK):
Naturkatastrofe og jordskjelvsforsikring er obligatorisk i Tyrkia. Kostnaden avhenger av størrelsen på boarealet og kan variere fra 200 til 400 NOK i året.