Tyrkisk statsborgerskap ved eiendomsinvestering


 

I mai 2017 lanserte den tyrkiske regjeringen et utmerket investeringsprogram for utenlandske entreprenører. Vedtak som ble offentliggjort i den tyrkiske offisielle avisen 19. september 2018 og 7. desember 2018 reviderte visse forskrifter for overgang av utlendinger til tyrkisk statsborgerskap. Dette programmet lar alle utenlandske statsborgere kjøpe en eiendom eller ta med kapital i henhold til visse forskrifter og gi dem en mulighet til å få tyrkisk statsborgerskap. Da programmet ble gjennomgått av regjeringen i 2018, ble investeringsvilkårene senket, noe som gjorde dette statsborgerskapsprosjektet til det mest attraktive i verden.

Utlendinger kan nå få tyrkisk statsborgerskap ved å investere i eiendom for minst $ 250.000. Det kan være 1 eiendom til en verdi av $ 250.000 eller flere eiendommer med totalverdi på minst $ 250.000.

Først og frems er dette ikke et Golden Visa program. Dette er faktisk å få nasjonalitet i et land og dermed mye bedre enn Golden Visa programmet i Europa. Du må beholde eiendommen i minst 3 år for ikke å miste statsborgerskapet. Etter 3 år er det fritt å selge den, og man beholder det ervervede statsborgerskapet. Dersom du ikke har tenkt å beholde eiendommen eller bo fast i Tyrkia, kan du dra nytte av leieinntekter i denne 3 års perioden. Det er mange boligprosjekter som gir deg en utleiegaranti og du vil tjene penger på din investering.

Verdivurderingen gjøres av eksperter som er autorisert av Banking Supervision Board. Det som avgjørende er at det står $ 250.000 på verdivurderingen.

Prisen for eiendomen skal overføres direkte fra kjøperens konto til selgers konto ved bankoverføring. Bankkvitteringer vil være kjøpers bevis på denne fasen som viser transaksjonen av penger mellom kjøper og selger. Ingen tredjeperson kan være involvert i transaksjonsprosessen.

Investors ektefelle og barn under 18 år vil også få tyrkiske statsborgerskap.
*investors foreldre eller barn over 18 år kan ikke søke.

Barn født etter ervervet statsborgerskap vil også få tyrkisk statsborgerskap

Dette statborgerskapet vil du beholde for alltid.